"Met i-Talent maak ik het verschil"

i-Talent gelooft in de kracht van organisaties door mensen te verbinden met hun organisatie, hun ambities en elkaar.

Lees verder

Over i-Talent

i-Talent gelooft in de kracht van organisaties door mensen te verbinden met hun organisatie, hun ambities en elkaar.

De talenten van onze medewerkers maken het verschil, maar hoe maken we die uitspraak waar? Hoe zorgen we ervoor dat alle talenten in onze organisaties tot hun recht komen en bijdragen aan onze resultaten? Wat kunnen we doen om medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid te geven voor de inzet en ontwikkeling van hun talenten?

Video: Over i-Talent

Waarom i-Talent?


De i-Talent software zet organisaties en medewerkers in hun kracht, verbindt medewerkers aan hun organisatie, aan hun ambities en aan elkaar. Op basis van een heldere en innovatieve visie op het ontwikkelen van talenten in organisaties helpt de i-Talent software onze klanten hun ambities te realiseren. i-Talent biedt één platform met alle faciliteiten om je werk goed te doen, je te ontwikkelen en gebruik te maken van elkaars kennis en talenten. Met het goede gesprek als basis en waardering voor jouw persoon als resultaat. Met i-Talent maak jij het verschil.

Performance

I-Talent gelooft in de kracht van de medewerker en geeft hen de regie.
 

Lees verder

Portfolio

Met een up-to-date portfolio kwalificeren medewerkers hen voor nieuwe uitdagingen.

Lees verder

Ontwikkeling

i-Talent ondersteunt medewerkers bij hun performance en ontwikkeling.
 

Lees verder

i-Talent Academy

Permanente ondersteuning om van i-Talent een succes in uw organisatie te maken.

Lees verder

Performance

Natuurlijk kunnen medewerkers hun talenten alleen goed inzetten als zij weten wat er van hen wordt verwacht. Dat veronderstelt dat medewerkers frequent contact hebben met hun leidinggevende over de invulling van hun functie en de ontwikkeling van hun kennis en competenties. Een cyclus met gesprekken is daarvoor een prima basis, met bijvoorbeeld een startgesprek voor jaarafspraken, een tussentijds overleg om samen naar de voortgang te kijken en een eindgesprek om de behaalde prestaties en ontwikkeling te evalueren. De i-Talent software faciliteert dit proces; eenvoudig en pragmatisch.

I-Talent gelooft in de kracht van de medewerker en maakt de medewerker de regisseur van zijn of haar ontwikkeling. Leidinggevenden reiken het kader aan door aan het begin van het jaar de teamdoelstellingen en strategie mee te geven. Vanaf dat moment is de medewerker 'in de lead': formuleert de eigen bijdrage aan deze doelstellingen, bereidt zelf de gesprekken voor, vraagt feedback van klanten en collega's en werkt aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

De leidinggevende vult aan, brengt nieuwe perspectieven in en investeert in 'het goede gesprek'. Gesprekken zijn dan ook nooit een verrassing en als afspraken niet worden bereikt, is er al eerder actie ondernomen en hulp geboden.

Op deze manier wordt ieders bijdrage op de juiste wijze inzichtelijk en gewaardeerd. De i-Talent rapportages geven zowel de leidinggevendeals de organisatie een goed beeld van de waardering en ontwikkeling per afdeling, team of individu.

"Alles bij de hand voor het goede gesprek"

Portfolio

Elke medewerker houdt zijn of haar eigen portfolio bij. Daarin staat welke kennis en ervaring een medewerker meeneemt uit eerdere werksituaties, hoe het er met zijn of haar talenten voorstaat in de huidige functie en wat de ambitie is voor de nabije toekomst. Resultaten van assessments, leereffecten uit opleiding en training, feedback van collega's en klanten en informatie uit functionerings- en beoordelingsgesprekken worden in het portfolio verwerkt, evenals presentaties, video's en ander illustratief materiaal. Hetzelfde geldt voor uitkomsten van tests waarin (periodiek) de bekwaamheidseisen worden gemeten.

i-Talent zorgt voor een uitnodigende webbased omgeving die voor de gehele organisatie 24/7 beschikbaar is op hun eigen tablet. Medewerkers sturen op deze manier hun eigen ontwikkeling, maken hun talenten zichtbaar en positioneren zich voor functies en projecten die passen bij hun ambitie. Kennis en ervaring worden op een efficiënte wijze ontsloten, weten medewerkers elkaar te vinden en kun je als organisatie talent selecteren en teams samenstellen.

"Met een up-to-date portfolio kwalificeer ik me voor nieuwe uitdagingen"

Ontwikkeling

i-Talent ondersteunt medewerkers bij hun performance en ontwikkeling. De i-Talent digitale leeromgeving geeft medewerkers een uniek platform om op een innovatieve wijze onder andere kennis te vergaren, experts op al van terrein te vinden en zich te ontwikkelen op een scala van competenties.

De i-Talent digitale leeromgeving is de logische vervolgschakel voor medewerkers in hun performance ontwikkeling. De digitale leeromgeving sluit naadloos aan op de gemaakte ontwikkelafspraken. Geeft medewerkers een leer- en ontwikkelaanbod voor het verwerven van kennis en het ontwikkelen van competenties aansluitend bij hun persoonlijke performance afspraken. Ook hier is de medewerker in 'de lead'.

De medewerker kiest zelf zijn of haar ontwikkelroute. Een innovatief digitaal leer- en ontwikkelaanbod staat 24/7 tot zijn of haar beschikking. De medewerker bepaalt wat het best passend is in zijn of haar situatie. Bekijk je alleen content over een bepaald thema? Leg je contact met een expert? Volg je een online training? Schrijf je je in voor een training? De i-Talent digitale leeromgeving maakt het allemaal mogelijk.

Video: Ontwikkeling

De voortgang wordt gemeten en besproken met de leidinggevende en vormt weer input voor de performancecyclus en het portfolio. Op deze manier houdt de organisatie grip op de effecten en is er altijd een up-to-date overzicht van alle ontwikkelacties en het potentieel. i-Talent software faciliteert de hele performance cyclus.

"Ruim baan voor mijn ontwikkeling"

i-Talent Academy

Voor alle organisaties die gebruik maken van de i-Talent software is er permanente ondersteuning om van i-Talent een succes in uw organisatie te maken. Elke organisatie kent een eigen i-Talent manager die verantwoordelijk is voor het in samenspraak met leidinggevenden, HR en directie op tijd beschikbaar hebben van de juiste talenten voor zijn of haar organisatie. Wij ondersteunen de i-Talent manager met masterclasses, praktijkbegeleiding en collegiale intervisie. Alle nieuwe inzichten worden consequent doorvertaald naar en geborgd binnen de eigen i-Talent software.

Wij van i-Talent


i-Talent is een gemeenschappelijk label van Interaction Groep en e-Progress. Wij delen de ambitie om organisaties te helpen hun eigen visie op talentmanagement in praktijk te brengen. Onze software stelt hen in staat daaraan stapsgewijs invulling te geven

Frederike Eikeboom

06 55 948 138
www.e-progress.eu

Pieter Werner

06 181 55 324
www.interactiongroep.nl

Neem contact op


U kunt ons bellen maar ook contact opnemen of een vraag stellen via onderstaand formulier of via info@i-talent.eu.

Copyright © i-Talent.